Privacyverklaring versie 1, 15 november 2021

In het kader van onze dienstverlening verwerkt GRadvise uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1.1 Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Gertjan Rutterkamp, eigenaar van GRadvise,
Eikenlaan 23,
9431 CN Westerbork
0593-232118
info@gradvise.nl

Kamer van Koophandel: 84506571

IBAN NL63 RBRB 8835 8954 48
Btw-nr NL003973618B53


Tevens worden persoonsgegevens verwerkt door derden, welke werkzaamheden uitvoeren voor GRadvise. Deze uitvoerders hebben zich geconformeerd aan deze privacyverklaring. GRadvise verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

1.2 Persoonsgegevens

GRadvise verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
· NAW-gegevens;
· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
· Geboortedatum;

1.3 Doeleinden

GRadvise verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact;
  • Het verstrekken van een passend advies met als doel Groei en/of Resultaatverbeteringen
  • Het verrichten van administratieve handelingen;
  • Facturering; · Nakoming van wettelijke verplichtingen.
  • Personaliseren van advertentie aanbod
  • Verzenden van onze nieuwsbrief, blog en/of advertenties
  • Leveren van goederen
  • GRadvise analyseert uw gedrag om daarmee uw website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen met uw voorkeuren

1.4 Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

1.5 Verstrekking aan derden In het kader van haar dienstverlening kan GRadvise persoonsgegevens uitwisselen. GRadvise kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de ITleveranciers van onze website en onze systemen, financiële administratie en administratieve ondersteuning bij het opzetten en corrigeren van rapportage en offertes. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer GRadvise aan een wettelijke verplichting moet voldoen. GRadvise zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

1.6 Doorgifte van uw gegevens buiten de EER Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

1.7 Hoe lang wij uw gegevens bewaren

GRadvise zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat GRadvise zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

1.8 Welke technieken zoals cookies gebruiken we

GRadvise gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij het bezoek aan onze website gaat u akkoord met de cookie melding. U kunt de cookie melding uitzetten op uw device en/of browser.

1.9 Sociale media

Op www.gradvise.nl zijn buttons opgenomen van Facebook, Whatapp, Twitter, Instagram en LinkedIn om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan u gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen veranderen) om te lezen wat deze doen met uw (persoonlijke) gegevens die, zij verwerken met behulp van deze cookies. De gegevens die worden opgehaald, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter en LinkedIn zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

1.10 Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft GRadvise passende beveiligingsmaatregelen genomen.

1.11 Uw rechten

U heeft het recht om GRadvise een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u GRadvise verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: GRadvise info@GRadvise.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door GRadvise, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.12 Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-11-2021. GRadvise kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

“Grow to Result”